Er IBUX og hvile løsningen på senesmerter?

Aleksander TreideneSenefix GenereltLeave a Comment

er Ibux og hvile løsningen på senesmerter?

I denne artikkelen skrev jeg om det er en seneBETENNELSE. Så ønsker du å lese om det klikk på lenken. Basert på denne artikkelen må vi spørre oss om: Er ibux og hvile løsningen på dine senesmerter?

Ibux

Man har sett at det kan ha en viss virkning på smerte, da det påvirker (mulige) betennelsesprosessene beskrevet i forrige artikkel. Men det er fortsatt bekymringer i forhold til bruk av NSAIDs både når det gjelder systemiske effekter (mage/ tarm, astma og hjerte) og potensialet for å påvirke vevs- tilheling. Ser man til BJSM sin siste oppdatering på akronymet POLICE / PRICE så er det endret til PEACE and LOVE! Hvor A i peace er at man skal unngå betennelsesdempende medisin da det som beskrevet over kan forstyrre tilhelingen av bløtdelsvev.

Les mer om det her!

I min verden er derfor IBUX, som mange andre passive tiltak, kun et krydder. Selve essensen er å få senen din til å tåle belastning. Det klarer ikke IBUX eller andre passive tiltak å hjelpe deg med!

Hva med hvile?

Språket senen forstår er belastning. Uten belastning mister senen sine egenskaper. Med andre ord, hviler du for lenge, mister senen sin toleranse til det å være aktiv, gå motbakker, løpe, hoppe, spurte også videre.

For at en sene skal opprettholde funksjonen sin, fungere bedre, tåle belastning og bli mindre smertefull må den belastes. Den enkleste og beste måten å gjøre dette på er gjennom tung og rolig styrketrening.

Avhengig av hvilken fase senen er i og hvor følsom den er, så kan man belaste i ulik grad. Her kan man variere med spesielt leddutslag, hastighet og vekt. Rolig tempo på utførelsen vil gi mindre stress på senen og risikoen for at den irriteres er liten. Om man eksempelvis skal rehabiliteres tilbake i idrett må derimot senen tåle både hastighet og komprimerende krefter. Dette og idretts spesifikke øvelser må legges til mot slutten av rehabiliteringen slik at man er klar for idrett igjen. Med andre ord er det viktig at du rehabiliteres tilbake til det kravene er for DEG!

Så et godt råd er IKKE ro og hvile. Ta bort belastningen helt fra senen er IKKE smart, men å redusere de tingene som er provoserende for en KORT PERIODE er fornuftig. Dette er viktig å formidle da mange får råd om betennelsesdempende medisin (som IBUX og Voltaren) og hvile. Og i og med at det ikke virker til å være en senebetennelse av stor betydning så er effekten av disse medisinene usikker og virker til å ha en mer kortvarig effekt.

Hva med kortison?

Kortison har vist seg å ha en kortidsvirkende effekt (2), og en effekt på frossen skulder (3). Så eksempelvis kan det være fornuftig om en frossen skulder eller slimpose gir kraftig nattesmerte og kraftig tap av funksjon. Men å injisere mange injeksjoner er ikke heldig. Det har heller ikke vist seg å ha en gunstig effekt på lang sikt. Studier har vist at det har en direkte skadelig effekt på senen (1, 4, 7). Så man må vurdere kortvarige effekter opp mot langsiktige effekter.

Hva med trykkbølge?

Trykkbølge ved senesmerter i nedre del av kroppen er det noe evidens for at kan være nyttig. Men mekanismene er uklare og vevseffektene er uklare. Det er mulig det kan ha en ekstra nytte ved kalk i senen. Retningslinjene ved skulder er at kalket skal være større enn 5 mm. ESWT kan være et tillegg til bra oppfølging av en tendinopati med trening, informasjon og aktivitetstilpasning. (5, 6)

Så det viktigste er uansett at man får til og har et stort fokus på å få senen mer funksjonell. Om man får til det så vil trolig også smertebildet forandre seg over tid. Uavhengig om man bedrer senebetennelse eller utseendet på vevet.

Er ibux og hvile løsningen på senesmerter?

Jeg vil påstå at det ikke er det, men det kan være en del av løsningen. Altså krydderet!

Disse passive tiltakene er krydderet i behandlingen og trenger IKKE alltid være en nødvendighet. Det å gjøre en målrettet, strukturert rehabilitering med progresjon er selve nøkkelen. Om man legger til forståelse og kunnskap rundt sene, smerte og personen med senebetennelsen er man langt på vei. Og i tillegg har en som gir trygghet, gir tips og ansvarliggjør DEG til å gjøre jobben så kan jeg neste love deg at du er nærme målet om å bli bedre av dine senesmerter!

Det er det Senefix handler om!

Les mer her om at Senefix er som en PIZZA!

I have an opinion about pain management, but some things are better left NSAID.

  1. Mobilisation with movement and exercise, corticosteroid injection, or wait and see for tennis elbow: randomised trial, Bisset et al 2006.
  2. PageMJ(2014) Manual therapy and exercise for adhesive capsulitis (frozen shoulder).Cochrane Database SystRev.
  3. Corticosteroid Injections for Adhesive Capsulitis: A Review, Xiao 2016.
  4. Orchard et al 2018. The Use of Ultrasound-Guided Injections for Tendinopathies
  5. Mani-Babu et al. 2015. The Effectiveness of Extracorporeal Shock Wave Therapy in Lower Limb Tendinopathy
  6. Korakakis et al. 2017. The effectiveness of extracorporeal shockwave therapy in common lower limb conditions: a systematic review including quantification of patientrated pain reduction
  7. Dean BJ et al 2014. The risks and benefits of glucocorticoid treatment for tendinopathy: a systematic review of the effects of local glucocorticoid on tendon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *