Er det egentlig en seneBETENNELSE?

Aleksander TreideneSenefix GenereltLeave a Comment

Er det egentlig en seneBETENNELSE?

Tidligere, og fortsatt, har man forklart at årsaken til senesmerter stammer fra betennelsestilstander i senen, såkalt senebetennelse, men er det egentlig en senebetennelse?

Senesmerter, både korte- og langvarige, kan sjelden betegnes som akutte betennelsestilstander (1,2). Det betyr ikke at deler av betennelsesprosessen ikke er involvert. Ulike celler og signalstoffer kan spille en viktig rolle under utviklingen og hindre tilstrekkelig tilhelning av senesmerter. Dette kan også forklare noe av den smertestillende effekten man får ved bruk av NSAIDs og kortisoninjeksjoner. Dog virker denne effekten til å være kortvarig.

Les mer her om ibux, hvile og kortison er gode råd for dine senesmerter.

Så man har sett at det er betennelseprosseser i ulik grad rundt en vond sene, men at behandling av denne betennelsen er ikke virker til å være så viktig for en vellykket rehabilitering (1,2,3).

Les mer under for hvilke 3. steg senen går igjennom. 👇🏼

Har du senesmerter sjekk ut mine digitale tjenester her!

Er senepatologi et kontinuum?

Seneplager kan gå igjennom 3. stadier, (4). Det første stadiet kalles for reaktiv tendinopati og innebærer at senen prøver å tilpasse seg en belastning som den blir utsatt for ved å øke tykkelsen uten at det foreligger noen betennelsesprosess eller endringer av kollagenet. Ved adekvat tilpasning av provoserende faktorer og generell belastning kan senen gå tilbake til sin opprinnelige tilstand.

Er det egentlig en seneBETENNELSE?

Det andre stadiet betegnes som «Tendon Dysrepair». Dette er en videreføring av det første stadig, hvor senen ikke har roet seg ned og man kan begynne å se forandringer i senens kollagen og matrix og innvekst av blodårer og nerver. Her kan man ofte se at senen er hoven. Til tross for disse begynnende forandringene, så kan de være delvis reversible.

Det siste steget kalles degenerativ tendinopati. Her ser man større forandringer i senens matrix og kollagensammensetning, og det kan virke som at det områdene i senen som har gått igjennom disse forandringene ikke kan reverseres. Men det er usikkert om dette har noen større innvirkning på prognosen. Dette fordi det er normalt med forandringer i senen og vi finner det på personer uten symptomer også.

Hva betyr dette for deg og meg?

Betennelse eller ikke…

For meg som terapeut handler dette mest om hvordan vi velger å forklare senesmerter for det tiltaket som er best. Vi vet at utover en helt eller delvis avrevet sene, eller en veldig irritert sene, så er det beste vi har for senesmerter i dag; belastning.

Og da gjennom tung og rolig styrketrening for å få senen til å tåle belastetning gjennom å gjøre det vevet som er bra, enda bedre.

Så om DU skal gjøre det vi VET er det beste for senen din. Ville du belastet en sene som du fikk forklart var veldig betent? Så om det ikke virker viktig om det er en betennelse eller ikke for om du blir bra, så bør vi skape en forståelse for senen og belastning som setter deg best mulig opp til å lykkes!

Hvordan forholder du deg til dette?

Om du akkurat har fått en smerte fra eksempelvis akilles eller andre sener, bør du noen ytterst få dager roe ned og gjøre alternativ trening som ikke hisser senen ytterliggere. Når den roer seg så bør du komme så raskt som mulig i gang igjen med å belaste senen uten at den hisses. Dvs. at senesmerten er tilbake til utgangspunktet dagen derpå.

Det språket senen forstår er belastning! Uten belastning mister senen sine egenskaper. Så med andre ord trenger den belastning. Dette gjelder spesielt om du har hatt senesmerter over lenger tid.

Jeg pleier å si at når belastningen er problemet så er det også løsningen! Problemet er bare det, at det kan være både giften, men også motgiften!

Så da er spørsmål: Er IBUX og HVILE et godt råd ved senesmerter? Er kortison god hjelp ved senesmerter? Les mer om det her!

Er det egentlig en seneBETENNELSE?

Det diskuteres som sagt mye og mange rundt om det egentlig er en senebetennelse. Ja, det virker til at senen kan ha spor av betennelsesprosesser, men det virker ikke til å være avgjørende for din bedring og tiltaket du skal gjøre, som er å belaste. Det er det beste av det vi har i dag.

  1. B. J. F. Dean, P. Gettings, S. G. Dakin, and A. J. Carr, “Are inflammatory cells increased in painful human tendinopathy? A systematic review
  2. A systematic review of inflammatory cells and markers in human tendinopathy, 2020
  3. J. D. Rees, M. Stride, and A. Scott, “Tendons – time to revisit inflammation, BJSM
  4. J. L. Cook and C. R. Purdam, “Is tendon pathology a continuum? A pathology model to explain the clinical presentation of load-induced tendinopathy,” Br. J. Sports Med., vol. 43, no. 6, pp. 409–416, 2009.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *